Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

november 23, 2020 • Under: Webbplatsinformation

0

Allmänna villkor för uthyrning

Vem är ansvarig?
Ansvarig förmedlare är L Home, en del av
Lofsdalens Skoter & Transport AB
Lofsdalsvägen 5, 840 85 LOFSDALEN
Tel 0680-410 10, org nr: 556732-9098

L Home åtar sig att förmedla som ombud för stug- och
lägenhetsägarens räkning i dennes namn. Avtalet om
uthyrningen ingås direkt med stug- lägenhetsägaren. L Home
utför en tjänst och räknas endast som förmedlare av denna
affär.

När blir min bokning bindande?
Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och se till att
ankomst- och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl
stugägaren som för gästen så snart anmälningsavgift eller hela
hyran är betald.

När och till vem ska jag betala?
Du ska betala det pris som är fakturerat för din bokning, plus
eller minus ev ändringar av skatter eller andra oförutsedda
kostnader som inträffar. Betalningen sker till bokningsstället
inom de datum som framgår på fakturan/bekräftelsen.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka
din bokning. Om du missar betalningen av bokningens slutlikvid,
så räknas detta som en avbeställning från din sida och du får
betala de avbeställningskostnader som framgår av särskilda
villkor.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligt eller skriftligt till oss. Avbokning som
görs till någon annan än till den varifrån din bekräftelse är
utställd, räknas ej. Vi är skyldiga att för stug- och
lägenhetsägarens räkning bekräfta din avbokning skriftligt. Vid
avbokning gäller regler enligt särskilda villkor.

Men om det händer mig något?
Du kan vid bokningstillfället köpa en avbeställningsförsäkring
för 400kr/stuga eller lägenhet för att skydda dig mot
oförutsedda händelser. Då gäller följande;

Avbeställningsförsäkringen köps som en särskild försäkring av
förmedlaren och återbetalas aldrig.
Ovanstående regler gäller i följande fall

• Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som
drabbat dig själv, maka/make, sambo, familj eller
medresenär.

• Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvaret.

• Allvarlig händelse utanför din kontroll och som ej
kunnat förutses vid bokningstillfället.

Du ska kunna styrka ditt förhinder med intyg från tex läkare,
myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda
senast en vecka efter avbokningsdagen.

Vad har jag för rättigheter?
Om stugägaren/lägenhetsägaren inte tillhandahåller
stugan/lägenheten i utlovat skick, eller vid rätt tidpunkt, och inte
klarar av att erbjuda dig annat likvärdigt alternativ, så har du
rätt att säga upp avtalet och få ersättning med avdrag av det du
redan hunnit nyttjat.

Vad har jag för skyldigheter?
• Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de
bestämmelser som gäller. Du ansvara själv för alla skador som
uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller
någon i ditt sällskap varit vårdslös.

• Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad
som avtalades vid bokningen. Du får ej låta fler personer
övernatta i boendet än vad du uppgav vid bokningstillfället.

• Vid självhushåll utan städservice är det du som ansvarar för att
städa ordentligt vid avresa. Missad eller dåligt städad stuga
debiteras med en avgift från 2000 kr.

• Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras med en
avgift från 2000 kr.

• Minimiålder för minst en person i sällskapet är 18 år. Som
Förmedlare är vi skyldiga att se till.

• Att du får en skriftlig bekräftelse på din bokning. • Att köpta
tjänster stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar dock ej för
löften som stugägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort
direkt till dig utan vår vetskap.

• Att du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din
bokning.

• Att du får disponera stugan/lägenheten från kl 15.00
ankomstdagen till kl 11.00 avresedagen, om inget annat
bekräftats.

Övrigt.
Stugor och lägenheter är utrustade för självhushåll. Städning,
linne, barnsäng/stol ingår ej i priset.

Klagomål på stugan/lägenheten ska framföras till L Home så
snart som möjligt, dock senast kl 15.00 dag efter ankomst. Vi
kontaktar därefter stugägaren. Fel som uppstår under din
vistelse ska omedelbart anmälas i första hand till stugvärden, så
att chans finns att rätta till problemet.

Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna
Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande
och representanter för researrangörer och konsumenter.
Nämndens adress; Box 523, 161 15 Vällingby.

Särskilda villkor.
Anmälningsavgift:

Vid bokning tidigare än 40 dagar före ankomst, beloppet dras
vid slutbetalningen. 20% av hyran.
Slutbetalning sker 40 dagar innan ankomst.
Vid bokning senare än 40 dagar före ankomst betalas hela
hyresbeloppet omgående.

Avbeställningsförsäkring:
400 kr per stuga/lägenhet
150 kr per person vid grupp och skolresor.

Kostnader vid avbokning
Med avbeställningsförsäkring (köpt vid bokningstillfället)
Vid avbokning behåller vi avbeställningsförsäkringen + en
expeditionskostnad på 500 kr.

Utan avbeställningsförsäkring
Om avbeställningen görs när det är mer än 40 dagar kvar till
ankomst betalar du en expeditionskostnad på 500 kr. Om
avbeställningen görs när det är mindre än 40 dagar kvar till
ankomst betalar du 90% av hyreskostanden.

Alla avbokningar måste göras senast dag innan ankomst.