L Home

Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

november 23, 2020 • Under: Webbplatsinformation

0

Allmänna villkor för uthyrning

Vem är ansvarig?
Ansvarig förmedlare är L Home,
en del av Lofsdalens Skoter & Transport AB
Lofsdalsvägen 5, 840 85 LOFSDALEN
Tel 0680-410 10
Email info@lofsdalenhome.se
org nr: 556732-9098

L Home åtar sig att förmedla som ombud för stug- och
lägenhetsägarens räkning i dennes namn. Avtalet om
uthyrningen ingås direkt med stug- lägenhetsägaren. L Home
utför en tjänst och räknas endast som förmedlare av denna
affär.

När blir min bokning bindande?

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och se till att
ankomst- och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl
stugägaren som för gästen så snart anmälningsavgift eller hela
hyran är betald.

När och till vem ska jag betala?

Du ska betala det pris som är fakturerat för din bokning, plus
eller minus ev ändringar av skatter eller andra oförutsedda
kostnader som inträffar. Betalningen sker till bokningsstället
inom de datum som framgår på fakturan/bekräftelsen.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka
din bokning. Om du missar betalningen av bokningens slutlikvid,
så räknas detta som en avbeställning från din sida och du får
betala de avbeställningskostnader som framgår av särskilda
villkor.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligt eller skriftligt till oss. Avbokning som
görs till någon annan än till den varifrån din bekräftelse är
utställd, räknas ej. Vi är skyldiga att för stug- och
lägenhetsägarens räkning bekräfta din avbokning skriftligt. Vid
avbokning gäller regler enligt särskilda villkor.

Men om det händer mig något?

Du kan vid bokningstillfället köpa en avbeställningsförsäkring
för 400kr/stuga eller lägenhet för att skydda dig mot
oförutsedda händelser. Då gäller följande;

Avbeställningsförsäkringen köps som en särskild försäkring av
förmedlaren och återbetalas aldrig.
Ovanstående regler gäller i följande fall

• Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som
drabbat dig själv, maka/make, sambo, familj eller
medresenär.

• Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvaret.

• Allvarlig händelse utanför din kontroll och som ej
kunnat förutses vid bokningstillfället.

Du ska kunna styrka ditt förhinder med intyg från tex läkare,
myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda
senast en vecka efter avbokningsdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad har jag för rättigheter?

• Om stugägaren/lägenhetsägaren inte tillhandahåller
stugan/lägenheten i utlovat skick, eller vid rätt tidpunkt, och inte
klarar av att erbjuda dig annat likvärdigt alternativ, så har du
rätt att säga upp avtalet och få ersättning med avdrag av det du
redan hunnit nyttjat.

• Att du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.

• Att köpta tjänster stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar dock ej för
löften som stugägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort
direkt till dig utan vår vetskap.

• Att du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din
bokning.

• Du får disponera stugan/lägenheten från kl 15.00
ankomstdagen till kl 10.00 avresedagen, vid bokat städ sker utcheckning kl 09.00.

Vad har jag för skyldigheter?

• Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de
bestämmelser som gäller. Du ansvara själv för alla skador som
uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller
någon i ditt sällskap varit vårdslös.

• Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad
som avtalades vid bokningen. Du får ej låta fler personer
övernatta i boendet än vad antal bäddar finns.

• Vid självhushåll utan städservice är det du som ansvarar för att
städa ordentligt vid avresa. Missad eller dåligt städad stuga
debiteras med en avgift från 2000 kr.

• Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras med en
avgift från 2000 kr.

• Minimiålder för minst en person i sällskapet är 18 år.

• Du får disponera stugan/lägenheten från kl 15.00
ankomstdagen till kl 10.00 avresedagen, vid bokat städ sker utcheckning kl 09.00.

Övrigt

• Stugor och lägenheter är utrustade för självhushåll. Städning,
linne, barnsäng/stol ingår ej i priset.

• Klagomål på stugan/lägenheten ska framföras till L Home så
snart som möjligt, dock senast kl 15.00 dag efter ankomst. Vi
kontaktar därefter stugägaren. Fel som uppstår under din
vistelse ska omedelbart anmälas i första hand till stugvärden, så
att chans finns att rätta till problemet.

Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna
Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande
och representanter för researrangörer och konsumenter.
Nämndens adress; Box 523, 161 15 Vällingby.

Kostnader vid avbokning

• Vid avbokning mer än 40 dagar före ankomst erhåller vi avbeställningsförsäkringen (om sådan är bokad) + en
expeditionskostnad på 500 kr.

• Vid avbokning med mindre än 40 dagar till ankomst erhåller vi hela hyresintäkten. Om avbeställningsförsäkringen är bokad och kriterierna uppfylls, då återbetalas hela beloppet förutom avbeställningsförsäkringens pris + 500kr.

Särskilda villkor

• Vid bokning tidigare än 40 dagar före ankomst skall 20% av hyran oss tillhanda inom 10 dagar efter att bokningen gjorts.
Slutbetalning sker 40 dagar innan ankomst.

• Vid bokning där ankomst är inom 40 dagar före ankomst betalas hela
hyresbeloppet omgående.

• Avbeställningsförsäkring:
400 kr per stuga/lägenhet

Alla avbokningar måste bekräftas av oss för att gälla.